Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny školský rok 2017/2018

 

Pravidlá  komunikácie  rodičovskej verejnosti s pedagógmi školy:

 

1.Konzultačné hodiny pedagógov  sú stanovené na prvý štvrtok v mesiaci od 13,30 hod. do 15,30 hod.

2. Rodič môže v uvedom dni a termíne  konzultovať prospech a správanie  svojho dieťaťa  s ktorýmkoľvek pedagógom.

3.Odporúčame komunikovať  s jednotlivými pedagógmi školy aj formou elektronickej pošty, touto formou si môžete dohodnúť aj iný  termín  stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.

4. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie  a stretnutia počas prestávok a vyučovacích hodín.V tomto čase si plnia  svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovacej povinnosti.

 

Za pochopenie ďakujeme.                               

Ing. Edita Horváthová, riaditeľka školy