Novinky Kontakt Kalendár Články
Pondelok 10. 12. 2018
Počet návštev: 2960521

 

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Kód projektu: 312011M614

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 06/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 05/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 252 000,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                                     www.minedu.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ,SLATINSKÁ 3 , BELUŠA

 

Stránka je momentálne v prestavbe.   Obsah stránky sa upravuje.

Novinky

 • Prišiel Mikuláš 6.12
  6. 12. 2018

  Do galérie Prišiel Mikuláš boli pridané fotografie.

  Mikuláš. Očakávaný, vítaný. Prišiel síce peši a bez snehu, zato s vernými pomocníkmi. So žiakmi – tretiakmi, ktorí si pripravili pre neho aj pre všetkých žiakov školy pekné folklórne pásmo, s dobrými anjelmi s plnými košíkmi dobrôt, ale aj s hrozivým pekelníkom, ktorý nahnal trošku strachu všetkým malým nezbedníkom. Keďže všetci sľúbili, že celý rok sa budú vzorne učiť a poslúchať, na dôvažok Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali, dočkali sa svojej sladkej odmeny. (M.P.)

 • Vianočné trhy 5.12.
  5. 12. 2018

  Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

  Tohtoročné vianočné trhy boli úspešné a pochvaľované zo strany samotných trhovníkov – žiakov, ktorí sa pocvičili v ekonomických záležitostiach ponuky a dopytu. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zlepšil marketing aj kultúra predaja. Na svoje si prišli aj zákazníci z radov detí, rodičov, starých rodičov, ale aj širokej verejnosti, ktorí si odniesli domov originálne ručne vyrábané vianočné ozdoby a dekorácie do bytu, a tiež chutné zákusky, medík, či voňavé mydielka do kúpeľne. Všetci sa tešili na tombolu. Výhercovia, aj tí, ktorí zakúpením tombolového lístka prispeli na dobrú vec - peniažky poputujú do detského domova sociálnych služieb. ( M.P.)

 • Pasovanie prvákov
  29. 11. 2018

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

  V kultúrnom dome sa dňa 29. novembra uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho a školského.

  Sviatočne vyobliekaní žiaci prvého ročníka si pod vedením triednych učiteliek pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť. Bez zaváhania a s veľkou chuťou zarecitovali básničky na čísla a písmenká, ktoré sa doteraz v škole naučili. Potom všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že budú s radosťou chodiť do školy, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, písmenká naklonia správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým sa budú kamarátiť. ( Mgr.A.Loužecká)

 • Plavecký výcvik 3.ročník
  19. 11. 2018

  Do galérie Plavecký výcvik 3.ročník boli pridané fotografie.

  Od 19. do 23. novembra vymenili tretiaci školské batohy za plavky, uteráky a plavecké okuliare. Zúčastnili sa plaveckého výcviku na mestskej plavárni v Púchove. V prvý deň k bazénu na rozcvičku nastúpilo 47 plavcov aj neplavcov. Po rozdelení do štyroch plaveckých skupín bolo jasné, že 14 detí vie už dobre plávať a ďalším desiatim to ide viac ako chválitebne. Všetci sa veľmi snažili zlepšiť svoje schopnosti a zručnosti. Chorobnosť bola veľmi nízka. V piatok sa na záverečné hodnotenie dosiahnutého pokroku dostavilo 44 účastníkov kurzu, z toho 41 môžeme označiť za zdatných alebo takmer zdatných plavcov. Viacerým sa podarilo zaplávať 300 alebo 150 m. Tretiakom za úspešné absolvovanie plaveckého kurzu blahoželáme. ( M.P.)

 • Riaditeľka Základnej školy, Slatinská 3, Beluša oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5 - 2018) žiakom VI. – IX. ročníka Základnej školy, Slatinská 3, v Beluši riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda).

 • Informácie k Testovaniu 5 -2018

  Všeobecné informácie k testovaniu

  Aj v školskom roku 2018/2019 je celoplošné testovanie žiakov piateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Žiaci pri odpovediach používajú odpoveďové hárky, ich vzory sú uvedené na stránke NUCEM (http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 ).

  Testovanie 5-2018

  Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením /ZZ/.

  Testované predmety:

 • Ako žiaci zo ZŠ Beluša navštívili vlastivedné múzeum

  (tlačová správa)

  V pondelok 22. 10. 2018 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uskutočnilo podujatie pre žiakov zo ZŠ Beluša.

  Program bol rozdelený do 3 blokov. Počas prvého im botanička múzea s pomocou powerpointovej prezentácie priblížila svet liečivých byliniek. Deti oboznámila s najznámejšími druhmi liečivých rastlín rastúcich v našom okolí, i pestovaných v záhradách, ich liečivými účinkami a spôsobmi použitia. Prednáška bola obohatená i o ochutnávku bylinných čajov, kde sa deti pokúšali determinovať liečivé rastliny chuťou a vôňou.