Novinky Kontakt Kalendár Články
Štvrtok 20. 9. 2018
Počet návštev: 2777704

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 20.9.2018)
Matúš Králik (7.A)
Sára Kukučková (8.C)
Mgr. Andrea Loužecká
Zajtra (Piatok 21.9.2018)
Petra Kapušová (3.A)
Marcela Masárová (4.C)
Matúš Bakoš (9.C)
Matúš Ftorek (7.C)
Matúš Gabriš (1.C)
Matúš Gombár (3.A)
Matúš Králik (7.A)
Matúš Martinka (7.C)
Matúš Musil (4.C)
Matúš Čamaj (4.B)
Pozajtra (Sobota 22.9.2018)
Gabriela Polacká (8.B)
Paulína Poliachová (1.B)
Sabina Popelková (3.A)

 

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Kód projektu: 312011M614

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 06/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 05/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 252 000,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                                     www.minedu.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ,SLATINSKÁ 3 , BELUŠA

 

Stránka je momentálne v prestavbe.   Obsah stránky sa upravuje.

Novinky

 • Rodičovské konto EDUPAGE

  Rodičovské konto EDUPAGE

  Milí rodičia,

  Radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

  Podrobné informácie o založení konta si možete prečítať tu: Rodicovske_konto_Edupage_ZSBELUSA.docx

 • Deň gramotnosti
  7. 9. 2018

  Do galérie Deň gramotnosti boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sme sa na začiatku septembra venovali gramotnosti - čitateľskej, finančnej i pohybovej.

 • ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKOL. ROKU 2018/19

  ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKOL. ROKU 2018/19

  1. Tanečný krúžok „Smajlík“, moder. tanec, 2.– 4.r. /pon./ - Mgr.Fusková

  2. Tanečno - pohybový krúžok, 1. – 4.roč. /pia/ - Mgr. Svítková

  3. Kreatívne tvorenie, 3. – 4. roč. /str./ - Mgr. Hrenáková

  4. Futbal, 1.- 3.roč. /pia./ - pán Boháčik

  5. Loptové hry, 1. – 2.roč. /pia./ - Mgr. Sláviková

  6. Matematika prevažne vážne, 9. roč. /ut./ - Mgr. Chlebanová

  7. Matematika v kocke, 9.A /pon.,ut./ - PaedDr. Višňovská

  8. Matematika v kocke, 9.C / pon.,ut / - PaedDr. Višňovská

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

  dňa 3. septembra 2018

  o 8:30 hodine

  v areáli základnej školy.

  Školská jedáleň a Školský klub detí začína svoju prevádzku až v utorok 4. septembra 2018.

 • LETNÉ PRÁZDNINY:

  02. 07 - 31. 08.2018

  ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH:

  03. 09. 2018 (PONDELOK)

  Stránkové dni počas letných prázdnin: Streda 08,00 hod. - 14,00 hod.

  Všetkým zamestnancom, žiakom Základnej školy, Slatinská 3, Beluša prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

  Ing. Edita Horváthová, riaditeľka školy

 • Cyklisti v Beluši (ŠKD)

  Do galérie Cyklisti v Beluši (ŠKD) boli pridané fotografie.