Novinky Kontakt Kalendár Články
Nedeľa 24. 6. 2018
Počet návštev: 2670632

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 24.6.2018)
Michal Lezo (9.B)
Lia Majdanová (2.C)
Sofia Šuvarová (2.C)
Ján Filo (9.B)
Ján Martinka (9.B)
Ján Moško (7.A)
Ján Šulek (1.B)
Zajtra (Pondelok 25.6.2018)
Adam Crkoň (4.B)
Tadeáš Lašo (4.C)
Olívia Štefancová (8.C)
Pozajtra (Utorok 26.6.2018)
Lukáš Kubena (1.C)
Adriana Kubicová (4.C)
Mgr. Silvia Schwartzová
Mgr. Silvia Svítková

 

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Kód projektu: 312011M614

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 06/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 05/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 252 000,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                                     www.minedu.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ,SLATINSKÁ 3 , BELUŠA

 

Stránka je momentálne v prestavbe.   Obsah stránky sa upravuje.

Novinky

 • Spomienky na minulosť


  Na katastrofálnu udalosť známu ako 2. svetová vojna spomína už málokto. Táto obrovská tragédia, však ako vieme, zasiahla celý svet a ovplyvnila milióny životov. Práve preto by sa nemalo zabúdať na hrôzy, ktoré priniesla. Veľká vďaka preto patrí pamätníkom, odhodlaným rozprávať o spomienkach, ktoré zažili na vlastnej koži počas tejto pohromy, ako i o veciach s ňou spojených.

  I na našu základnú školu v Beluši zavítala takáto vzácna návšteva. Svoj životný príbeh o tragédii v Mladoňove prišla porozprávať pre žiakov 9. ročníka pani Emília Šipulová, rod. Marušíková. Nešťastnými spomienkami nabitá atmosféra o chvíľach strachu popretkávaných s 2.svetovou vojnou, slovenským národným povstaním a holokauste, ktoré rodáčka z Mladoňova osobne zažila, znamenalo pre žiakov omnoho silnejšie emotívne vcítením sa do danej situácie ako na bežnej hodine.

 • 1. 6. 2018

  Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sme na žiakov nezabudli a pri príležitosti MDD sme pre nich pripravili športovo - zábavné dopoludnie. Deviataci si pre svojich mladších kamarátov prichystali stanovištia plné veselých disciplín. Všetkým sa veľmi páčilo aj vystúpenie malých cyklotrialistov. Najväčšej pozornosti sa tešili zvieratká na mini farme. Veď pohladkať si poníka, králika či trpasličiu kozičku sa len tak každému nepodarí. Záver osláv patril spoločnému írskemu tancu. Všetci boli riadne spotení, čomu dopomohlo i neúnavne sálajúce slniečko. Pre každého bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom. (M.P.)

 • Do galérie Prvá školská tanečná liga boli pridané fotografie.

  CVČ Včielka Púchov zorganizovalo 31.5.2018 súťaž Prvá školská tanečná liga. Išlo o priateľskú nepostupovú súťaž základných škôl okresu Púchov. Našu školu reprezentovali dievčatá z tanečného krúžku Smajlík. V kategórii A ( 1. stupeň ZŠ) sa druháčky s choreografiou Zima,zima umiestnili na 2. mieste. Tretiačky a štvrtáčky si choreografiou Cestovateľky vybojovali krásne 1. miesto. Gratulujeme. (Mgr. M. Fusková)

 • 30. 5. 2018

  Do galérie Maratón čítania boli pridané fotografie.

  V stredu 30.5. žiaci našej školy celé dopoludnie usilovne čítali. Zapojili sme sa do projektu „Čítajme si 2018“, ktoré organizuje Linka detskej istoty.

  Čítali sme nielen v čitárni ale aj v triedach. V tomto školskom roku žiaci čítali z kníh Neplechy školníčky Agneše, Kamoš obor a Danny-majster sveta. Ani naši prváčikovia sa nedali a usilovne sa popasovali s Maľovaným čítaním.

  Dopoludnie plné čítania nám svojím programom spestrili Terezka Slobodníková, Etelka Tomášová a Viktorka Turzová, ktorú doprevádzala na klávesoch p.uč. Koyšová. Aj tento rok garantom Maratónu čítania bola naša bývalá p. učiteľka Fojtíková.

 • „Odváž sa používať vlastný rozum.“

  V mesiaci apríl sa naša škola po prvý raz zapojila do súťaže pod názvom „IQ olympiáda“, ktorá sa nesie v duchu výroku nemeckého filozofa Immanuela Kanta: „Odváž sa používať vlastný rozum.“ Logom IQ olympiády je gordický uzol, ktorý bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný problém. Súťaž pripravila a realizovala nezisková organizácia Mensa Slovensko a bola určená pre všetkých žiakov 5. až 9. ročníka. Na celom Slovensku sa jej zúčastnilo 11 170 riešiteľov, v Trenčianskom kraji sa do IQ olympiády zapojilo 919 žiakov. Naša žiačka Aneta Sviečková z 8.A triedy sa v rámci Trenčianskeho kraja umiestnila na krásnom 11. mieste a v rámci celého Slovenska na veľmi peknom 171.mieste. Týmto pekným umiestnením postúpila do regionálneho semifinále, ktoré sa konalo dňa 9.5.2018 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Tu súťažili medzi sebou najlepší riešitelia z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Napriek tomu, že bola nováčikom v tejto súťaži, veľmi pekne zabojovala a v rámci troch krajov obsadila pekné 52.miesto. Všetkým ukázala, že myslenie nebolí, že myslenie je hlavne radosť a zábava. Tešíme sa s ňou a držíme jej palce aj v ďalších vedomostných súťažiach.

 • 20. 5. 2018

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  Dýchali sme čerstvý vzduch, smiali sa a učili v škole v prírode Duchonka

  V dňoch 20. až 25. mája žiaci 4. ročníka základnej školy prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Považského Inovca v škole v prírode.

  Počasie bolo aktivitám na čerstvom vzduchu naklonené. Deti spoznávali prírodu, učili sa orientovať v neznámom prostredí a určovať svetové strany v teréne, získavali poznatky o Duchonke počas krásnych slnečných dní. Navštívili Topoľčiansky hrad a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Horúce, takmer letné počasie, umožnilo naplno využiť plavecký bazén na šantenie a súťaženie vo vodných disciplínach. Jeden deň bol venovaný výletu do Bojnej a na Ranč pod Babicou, kde sa nachádza mini ZOO. V popoludňajších hodinách žiaci riešili úlohy podľa svetadielov, venovali sa športovým aktivitám a tancu. Mali možnosť zajazdiť si na koni, a samozrejme nechýbal ani nočný pochod v areáli penziónu Slniečko. Posledný večer sa všetci tešili na opekačku a vyhodnotenie celého týždňa.

 • 9. 5. 2018

  Do galérie Na bicykli bezpečne boli pridané fotografie.

  Dňa 9. mája 2018 naši štvrtáci Dominik Bednár, Zuzana Balogová, Matej Tomáš, Tamara Vyhničková vybojovali spolu ako 4-členný tím 3. miesto v dopravnej súťaži „Na bicykli bezpečne 2018“, ktorú organizovali CVČ Včielka Púchov, Okresný úrad Trenčín – odbor školstva. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach: jazda podľa pravidiel cestnej premávky, jazda zručnosti na bicykli a test z pravidiel cestnej premávky. Mladým cyklistom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. (B.Riedl)

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – KATEGÓRIA E – POZNAJ A CHRÁŇ – ODBOR BOTANIKA A ZOOLÓGIA

  V stredu 11.4.2018 sa tri žiačky našej školy zúčastnili obvodného kola Biologickej olympiády, kategória E Poznaj a chráň v CVČ Včielka v Púchove. Témou tohto ročníka bol lesný biotop. V odbore botanika sa na 3. mieste umiestnila Ema Boleková z 8.B a na 6. mieste Marcela Draková zo 6.B. Tento rok sme sa zapojili aj do odboru zoológia, v ktorom Sára Struňáková zo 6.A obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola. Okrem slovenských a latinských názvov 50 živočíchov žijúcich v lesoch, ich charakteristík a zhotovenia zbierky si musela Sára navyše do krajského kola pripraviť správu z pozorovania a mapovania živočíchov vo svojom okolí. Krajské kolo sa konalo 9.5.2018 v CVČ Lánska Považská Bystrica a Sára skončila na peknom 5.mieste, ku ktorému jej srdečne gratulujeme.