Novinky Kontakt Kalendár Články
Utorok 22. 1. 2019
Počet návštev: 3027289

 

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Kód projektu: 312011M614

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 06/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 05/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 252 000,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                                     www.minedu.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ,SLATINSKÁ 3 , BELUŠA

 

Stránka je momentálne v prestavbe.   Obsah stránky sa upravuje.

Novinky

 • Vianočný koncert
  21. 12. 2018

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

  Vianočné naladenie a rozlúčka s rokom 2018 sa opäť vydarili.

 • Lucia (13.12.)

  Do galérie Lucia (13.12.) boli pridané fotografie.

 • Prišiel Mikuláš 6.12
  6. 12. 2018

  Do galérie Prišiel Mikuláš boli pridané fotografie.

  Mikuláš. Očakávaný, vítaný. Prišiel síce peši a bez snehu, zato s vernými pomocníkmi. So žiakmi – tretiakmi, ktorí si pripravili pre neho aj pre všetkých žiakov školy pekné folklórne pásmo, s dobrými anjelmi s plnými košíkmi dobrôt, ale aj s hrozivým pekelníkom, ktorý nahnal trošku strachu všetkým malým nezbedníkom. Keďže všetci sľúbili, že celý rok sa budú vzorne učiť a poslúchať, na dôvažok Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali, dočkali sa svojej sladkej odmeny. (M.P.)

 • Vianočné trhy 5.12.
  5. 12. 2018

  Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

  Tohtoročné vianočné trhy boli úspešné a pochvaľované zo strany samotných trhovníkov – žiakov, ktorí sa pocvičili v ekonomických záležitostiach ponuky a dopytu. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zlepšil marketing aj kultúra predaja. Na svoje si prišli aj zákazníci z radov detí, rodičov, starých rodičov, ale aj širokej verejnosti, ktorí si odniesli domov originálne ručne vyrábané vianočné ozdoby a dekorácie do bytu, a tiež chutné zákusky, medík, či voňavé mydielka do kúpeľne. Všetci sa tešili na tombolu. Výhercovia, aj tí, ktorí zakúpením tombolového lístka prispeli na dobrú vec - peniažky poputujú do detského domova sociálnych služieb. ( M.P.)

 • 20. novembra sme sa všetky ôsmacke triedy ráno zišli pred budovou našej školy, aby sme sa spoločne vydali na výlet do nášho hlavného mesta, Bratislavy, na exkurziu do Zážitkového centra vedy Aurélia!

  Cesta do Bratislavy bola pokľudná, pretože sme sa veľmi tešili, aké zážitky v centre zažijeme. Už pri vchode do budovy sa nás ujal pán, ktorý nás aj neskôr sprevádzal celou budovou. Ako prvú sme mohli vidieť dych berúcu laserovú šou, ktorá v nás spoločne s hudbou vyvolávala neuveriteľné emócie! Neskôr sme sa presunuli do stredu centra, kde už sme si každý našli svoju oblasť, ktorá nás tam zaujala. Môžem spomenúť napríklad elektrickú zónu, kde sme si mohli vyskúšať, ako sa naším pohybom páčkou vytvára elektrická energia, ktorá nám pri dotyku aj postavila vlasy.

 • Exkurzia Wadowice, Osvienčim 2018

  Do galérie Exkurzia Wadowice, Osvienčim 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 25.10 sme zúčastnili na školskej exkurzii do Osvienčimu v Poľsku. Po ceste sme sa zastavili vo Wadowiciach, kde sme mali rozchod. Myslím si, že každý išiel skôr na „preslávený“ poľský krémeš, poprípade si išli kúpiť krovky, no hlavne sme sa tam zastavili kvôli tomu, že to je rodné mesto Jána Pavla II, ktorému je zasvätený kostol na námestí.

  Naša cesta pokračovala do Osvienčimu. Po príchode na miesto sme hneď išli do prvého tábora. Bol to tábor Auschwitz, kde sa pracovalo. Druhý tábor sa volal Birkenau, kde bolo najviac plynových komôr a kde privážali a rozdeľovali nových ľudí.

 • Pasovanie prvákov
  29. 11. 2018

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

  V kultúrnom dome sa dňa 29. novembra uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho a školského.

  Sviatočne vyobliekaní žiaci prvého ročníka si pod vedením triednych učiteliek pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť. Bez zaváhania a s veľkou chuťou zarecitovali básničky na čísla a písmenká, ktoré sa doteraz v škole naučili. Potom všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že budú s radosťou chodiť do školy, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, písmenká naklonia správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým sa budú kamarátiť. ( Mgr.A.Loužecká)