Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT
Štvrtok 22. 4. 2021
Počet návštev: 785291

 

Základná škola, Slatinská 3, 018 61 Beluša

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Kód projektu: 312011M614

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 06/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 05/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 252 000,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                                     www.minedu.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ,SLATINSKÁ 3 , BELUŠA

 

Stránka je momentálne v prestavbe.   Obsah stránky sa upravuje.

Novinky

 • Biologická olympiáda

  Biologická olympiáda


  Vo štvrtok 8.4.2021 sa online formou konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória E - Poznaj a chráň. Témou tohto ročníka boli agrocenózy (polia, lúky, pasienky). Sára Struňáková z 9.A sa v odbore zoológia umiestnila na 2. mieste a postúpila do krajského kola. Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!


  Mgr. Lucia Koyšová

 • Oznam - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19.04.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19.04.2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.04.2021 (Príloha č.1) bude od 19.04.2021 prebiehať vyučovanie na škole nasledovne:


  • vyučovanie žiakov na 1.stupni ZŠ pokračuje naďalej prezenčnou formu;
  • vyučovanie žiakov 5. 6. a 7.ročníka pokračuje naďalej dištančnou formou;
  • vyučovanie žiakov 8. a 9.ročníka bude prebiehať prezenčnou formou.


  1. stupeň ZŠ:

  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výni
 • Matematický expres

  Matematický expres

  Vo štvrtok, 8. apríla sme sa dištančne zúčastnili súťaže Matematický expres. Celkovo súťažilo viac ako 400 tímov. Náš tím sa skladal zo štyroch členov (Adam Adamička, Matúš Ftorek, Samuel Veliký, Lucia Lezová), pod názvom Kvarteto. Celých 90 minút sme riešili matematické a logické úlohy. Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže a aj tentokrát úspešne. Podarilo sa nám umiestniť na krásnom 6. mieste. Súťaže sa s nami zúčastnili aj dva tímy 7. a 8. ročníka, ktorí nabrali cenné skúsenosti, ktoré isto raz zužitkujú ako my.

 • Oznam -  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 12.04.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 12.04.2021

  Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 08.04.2021 (Príloha č.1) pokračuje od pondelka 12.04.2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre všetkých žiakov 1. stupňa podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.


  • Podmienkou je pretestovanie zamestnancov školy a aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (resp. udelená výnimka testovania). Pre zvýšenú bezpečnosť sa odporúča pretestovanie oboch zákonných zá
 • Veľkonočné tvorivé dielničky
  31. 3. 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné tvorivé dielničky.

  Veselú Veľkú noc,

  vodičku pre zdravie,

  sladkosti pre šťastie,

  vajíčko pre radosť,

  pohody viac než dosť.

  Veľkonočné tvorivé dielničky v komornejšom prevedení sa vydarili. V triedach sa vyliahlo veľa kuriatok, hopkali tam nezbedné zajačiky a vajíčok tiež bolo neúrekom. Tak už len voňavku a korbáč do ruky a šibi-ribi sa môže začať. (M.P.)

 • Oznam - Organizácia vyučovania od 07.04. 2021 zostáva nezmenená.

  Oznam - Organizácia vyučovania od 07.04. 2021 zostáva nezmenená.

  Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 02.03.2021 (príloha č.1), jeho zmeny z dňa 19.03.2021 (príloha č.1a) a opatrenia zriaďovateľa školy obce Beluša zo dňa 05.03.2021 (príloha č.2) pokračuje od stredy 07.04. 2021 prezenčná forma vyučovania v škole pre žiakov 1. stupňa. Platí nasledovné:

  1. stupeň:

  • Škola je prednostne otvorená pre žiakov 1.stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným pre