Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Slatinská 3, Beluša
Email školy: zsbelusa@zsbelusa.edu.sk
Telefón: 0948 071 045 riaditeľka školy
+421 42 4624691 kancelária
+421 42 4443894 ZRŠ ISCED 2
+421 42 4443893 ZRŠ ISCED 1
Adresa školy: Slatinská ulica č. 3, 01861 Beluša
IČO: 36125717
DIČ: 2021610767