Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, žiadame Vás o dôkladné vyplnenie údajov, najmä údajov o zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že zákonným zástupcom dieťaťa je iný príbuzný (starý rodič, ... ), žiadame o vyplnenie jeho osobných údajov v poznámke.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: