Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Edita Horváthová Hv Riaditeľka školy
riaditel@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Miriam Bajzová Ba Rozvrh
Zástupkyňa RŠ
miriam.bajzova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Lýdia Hoštáková Hs Rozvrh
Zástupkyňa RŠ
lydia.hostakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Adamcová Ad Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
jana.adamcova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Paulína Beniaková Be Asistentka učiteľa
paulina.beniakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Paulína Beniaková Be Rozvrh
Vychovávateľka
paulina.beniakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Černuchová Ce Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
martina.cernuchova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Vladimíra Demjanová De Rozvrh
Asistentka učiteľa
asistent.ucitela@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Michal Dobrotka Do Rozvrh
Učiteľ
michal.dobrotka@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Dolinková Dn Vychovávateľka
jana.dolinkova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Bc. Simona Dolinková Di Asistentka učiteľa
simona.dolinkova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Bc. Simona Dolinková Di Rozvrh
Vychovávateľka
simona.dolinkova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Matej Dolník Dl Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
matej.dolnik@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Terézia Drábiková Dr Rozvrh
Učiteľka
terezia.drabikova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Fabušová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
anna.fabusova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Fusková Fu Učiteľka
monika.fuskova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Bc. Martina Gašpárková Rozvrh
Asistentka učiteľa
asistent.ucitela@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Beáta Habánová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
beata.habanova@zsbelusa.edu.sk
 
 
PaedDr. Gabriela Hoptová Ho Rozvrh
Učiteľka
gabriela.hoptova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Zuzana Hrenáková Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
zuzana.hrenakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Marta Chlebanová Chl Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
marta.chlebanova@zsblusa.edu.sk
 
 
Mgr. Gabriela Chovancová Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
gabriela.chovancova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Katríková Kt Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
jana.katrikova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Kotrbancová Kb Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
maria.kotrbancova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Kováčiková Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
jana.kovacikova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Lucia Koyšová Ky Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
lucia.koysova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Alexandra Kučerová Ke Rozvrh
Vychovávateľka
alexandra.kucerova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Eva Kukučiarová Kk Rozvrh
Vychovávateľka
eva.kukuciarova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Lalinská La Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
martina.lalinska@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Denisa Lednická Le Školská psychologička
skolsky.psycholog@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Andrea Loužecká Lo Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
andrea.louzecka@zsbelusa.edu.sk
 
 
Nina Marečková Rozvrh
Asistentka učiteľa
asistent.ucitela@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Darina Mazáková Ma Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
darina.mazakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Marian Mika Mi Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.C
marian.mika@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Erika Mikulová Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
erika.mikulova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Anton Novosád No Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.C
anton.novosad@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Stanislav Ostradický Os Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
stanislav.ostradicky@zsbelusa.edu.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Pagáčová Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
magdalena.pagacova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Petronela Pastorková Pt Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
petronela.pastorkova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Katarína Petríčková Pe Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
katarina.petrickova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Bc. Anna Piscová Ps Rozvrh
Vychovávateľka
anna.piscova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Ing. Eva Provazníková Pr Rozvrh
Asistentka učiteľa
eva.provaznikova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Barbora Riedl Ri Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
barbora.riedl@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Silvia Schwartzová Sw Rozvrh
Učiteľka
silvia.schwartzova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Siváková Si Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
maria.sivakova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Sláviková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
maria.slavikova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Bc. Mária Stuchlik Kubalová Rozvrh
Asistentka učiteľa
asistent.ucitela@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Emília Suchárová Su Rozvrh
Vychovávateľka
emilia.sucharova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Silvia Svítková Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
silvia.svitkova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Peter Šofránko Sk Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.C
peter.sofranko@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Vladimír Štefánik Sf Rozvrh
Učiteľ
vlados13@gmail.com
 
 
Bc. Silvia Štrbová St Rozvrh
Vychovávateľka
silvia.strbova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Terézia Valášková Va Rozvrh
Učiteľka
terezia.valaskova@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Marián Virga Vi Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
marian.virga@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Ivana Vodárová Vo Asistentka učiteľa
asistent.ucitela@zsbelusa.edu.sk
 
 
Mgr. Mária Zacková Za Rozvrh
Učiteľka
maria.zackova@zsbelusa.edu.sk

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2021

Voľné miesta na našej škole