Novinky Kontakt Kalendár PROJEKT

Zápis do 1.ročníka

Školský psychológ

Informácie 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 je pripravená konzultovať s vami naša nová školská psychologička

 

MGR. DENISA LEDNICKÁ

Kedy a kde ma nájdete?

Som tu pre žiakov, rodičov a pedagógov každý deň od 7:30 do 15:30 hod. 

Nájdete ma v budove 2. stupňa, na 2. poschodí, dvere Školský psychológ.

Môžete ma kontaktovať na email skolsky.psycholog@zsbelusa.edu.sk (v prípade návštevy je potrebné si dohodnúť vopred termín).

V čom spočíva moja práca?

Ako školský psychológ vykonávam psychologickú činnosť zameranú na pomoc žiakom, rodičom a pedagógom. Mojou úlohou je sprevádzať vás v problémoch, ktoré sa dotýkajú školského prostredia. Na našej škole sa venujem aj kariérovému poradenstvu.

Psychologická starostlivosť nezahŕňa komplexnú diagnostiku ani dlhodobú terapiu. Spolupracujeme s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

 

Žiaci, dvere na mojej kancelárii sú pre vás otvorené. Skontaktovať ma môžete prostredníctvom rodičov, učiteľov alebo emailom.

Nebojte sa na mňa obrátiť ak:

 • si v situácii, s ktorou si nevieš poradiť sám/sama, nevieš, ako ju vyriešiť, na koho sa obrátiť.
 • si preťažený/-á cítiš dlhodobú psychickú záťaž.
 • stresuje ťa školské prostredie.
 • chceš lepšie porozumieť sebe, svojmu správaniu, alebo druhým.
 • si spolužiakom/spolužiačkou šikanovaný/-á.
 • zaujímaš sa o to, kam sa uberať po základnej škole – najmä deviataci.
 • ťažko sa ti učí. Nejde ti čítanie, písanie, počítanie.
 • máš ťažkosti s učením, so sústredením na vyučovaní a doma.
 • dostal/-a si sa do akejkoľvek náročnej životnej situácie, napr. problémy vo vzťahu s rodičmi, spolužiakmi.
 • chceš sa porozprávať o čomkoľvek.
 • ak si nie si istý, či situácia, v ktorej si, potrebuje psychologickú pomoc, stačí zaklopať, alebo ma zastaviť na chodbe.


Zlaté pravidlo o mlčanlivosti: „Všetko, čo vyslovíš v tomto kruhu, tu aj zostane.“

Výnimkou  sú situácie:

 • ak ti niekto ubližuje.
 • ak máš potrebu niekomu ubližovať.
 • ak máš potrebu ubližovať sebe.

 

 

Rodičia, som tu pre vás:

 

 • pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkosť a i.).
 • pri riešení porúch žiakov v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, dysgrafia, dyslexia, dysortografia a i.).
 • pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, (odmietaní žiaci, obete šikanovania) v rodine.
 • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu.
 • pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie.
 • pri pomoci dieťaťu s voľbou ďalšieho štúdia a povolania.

 

Učitelia, vyhľadajte ma ak:

 • chcete riešiť výukové alebo výchovné problémy žiakov.
 • hľadáte spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi.

 

LINKY:

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

Asociácia školských psychológov: http://www.aspsr.sk/

Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/

Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/, http://www.prevenciasikanovania.sk/

Linka detskej istoty: http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/

Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/, http://www.i-psychologia.sk/