Novinky Kontakt Kalendár Články
 • Vianočný koncert
  21. 12. 2018

  Do galérie Vianočný koncert boli pridané fotografie.

  Vianočné naladenie a rozlúčka s rokom 2018 sa opäť vydarili.

 • 8. Rodičovský ples
 • Lucia (13.12.)

  Do galérie Lucia (13.12.) boli pridané fotografie.

 • Prišiel Mikuláš 6.12
  6. 12. 2018

  Do galérie Prišiel Mikuláš boli pridané fotografie.

  Mikuláš. Očakávaný, vítaný. Prišiel síce peši a bez snehu, zato s vernými pomocníkmi. So žiakmi – tretiakmi, ktorí si pripravili pre neho aj pre všetkých žiakov školy pekné folklórne pásmo, s dobrými anjelmi s plnými košíkmi dobrôt, ale aj s hrozivým pekelníkom, ktorý nahnal trošku strachu všetkým malým nezbedníkom. Keďže všetci sľúbili, že celý rok sa budú vzorne učiť a poslúchať, na dôvažok Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali, dočkali sa svojej sladkej odmeny. (M.P.)

 • Vianočné trhy 5.12.
  5. 12. 2018

  Do galérie Vianočné trhy boli pridané fotografie.

  Tohtoročné vianočné trhy boli úspešné a pochvaľované zo strany samotných trhovníkov – žiakov, ktorí sa pocvičili v ekonomických záležitostiach ponuky a dopytu. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zlepšil marketing aj kultúra predaja. Na svoje si prišli aj zákazníci z radov detí, rodičov, starých rodičov, ale aj širokej verejnosti, ktorí si odniesli domov originálne ručne vyrábané vianočné ozdoby a dekorácie do bytu, a tiež chutné zákusky, medík, či voňavé mydielka do kúpeľne. Všetci sa tešili na tombolu. Výhercovia, aj tí, ktorí zakúpením tombolového lístka prispeli na dobrú vec  - peniažky poputujú do detského domova sociálnych služieb. ( M.P.)

 • Exkurzia AURÉLIUM 2018

  20. novembra sme sa všetky ôsmacke triedy ráno zišli pred budovou našej školy, aby sme sa spoločne vydali na výlet do nášho hlavného mesta, Bratislavy, na exkurziu do Zážitkového centra vedy Aurélia!

  Cesta do Bratislavy bola pokľudná, pretože sme sa veľmi tešili, aké zážitky v centre zažijeme. Už pri vchode do budovy sa nás ujal pán, ktorý nás aj neskôr sprevádzal celou budovou. Ako prvú sme mohli vidieť dych berúcu laserovú šou, ktorá v nás spoločne s hudbou vyvolávala neuveriteľné emócie! Neskôr sme sa presunuli do stredu centra, kde už sme si každý našli svoju oblasť, ktorá nás tam zaujala. Môžem spomenúť napríklad elektrickú zónu, kde sme si mohli vyskúšať, ako sa naším pohybom páčkou vytvára elektrická energia, ktorá nám pri dotyku aj postavila vlasy. 

  Centrum bolo hlavne špecifické tým, že skoro všetko bolo interaktívne, takže všetko ste si mohli vyskúšať a skoro všetko ste mohli ohmatať. Myslím, že aj preto sa tam žiaci nenudili, ale objavovali a skúmali!

  Simon Shini, 8.B

 • Exkurzia Wadowice, Osvienčim 2018

  Do galérie Exkurzia Wadowice, Osvienčim 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 25.10 sme zúčastnili na školskej exkurzii do Osvienčimu v Poľsku. Po ceste sme sa zastavili vo Wadowiciach, kde sme mali rozchod. Myslím si, že každý išiel skôr na „preslávený“ poľský krémeš, poprípade si išli kúpiť krovky, no hlavne sme sa tam zastavili kvôli tomu, že to je rodné mesto Jána Pavla II, ktorému je zasvätený kostol na námestí.

  Naša cesta pokračovala do Osvienčimu. Po príchode na miesto sme hneď išli do prvého tábora. Bol to tábor Auschwitz, kde sa pracovalo. Druhý tábor sa volal Birkenau, kde bolo najviac plynových komôr a kde privážali a rozdeľovali nových ľudí.

  Pre mňa to bol neopísateľne smutný pocit, keď som zistila a videla, čo museli prežívať naši predkovia. Keď som sa spýtala spolužiakov aké mali z toho pocity, odpovedali rôzne. V niektorých to vyvolalo veľa emócii, iným to bolo ľúto, ale boli aj takí, v ktorých to nevzbudilo takmer žiadne pocity. 

  Myslím si, že každý by tam mal ísť aspoň raz v živote. Aby sa zachovala pamiatka a už nikdy viac sa neopakovali chyby, ktoré ľudstvo zanechalo v podobe 2. svetovej vojny.

  /M. Pavlacová, 9.A/

 • Pasovanie prvákov
  29. 11. 2018

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

  V kultúrnom dome sa dňa 29. novembra uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho a školského.

  Sviatočne vyobliekaní žiaci prvého ročníka si pod vedením triednych učiteliek pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, v ktorom ukázali svoju šikovnosť. Bez zaváhania a s veľkou chuťou zarecitovali básničky na čísla a písmenká, ktoré sa doteraz v škole naučili. Potom všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že budú s radosťou chodiť do školy, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, písmenká naklonia správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým sa budú kamarátiť. ( Mgr.A.Loužecká)

 • POZVÁNKA

  Vianocne_trhy_2018.docx​​​​​​​

 • Plavecký výcvik 3.ročník
  19. 11. 2018

  Do galérie Plavecký výcvik 3.ročník boli pridané fotografie.

  Od 19. do 23. novembra vymenili tretiaci školské batohy za plavky, uteráky a plavecké okuliare. Zúčastnili sa plaveckého výcviku na mestskej plavárni v Púchove. V prvý deň k bazénu na rozcvičku nastúpilo 47 plavcov aj neplavcov. Po rozdelení do štyroch plaveckých skupín bolo jasné, že 14 detí vie už dobre plávať a ďalším desiatim to ide viac ako chválitebne. Všetci sa veľmi snažili zlepšiť svoje schopnosti a zručnosti. Chorobnosť bola veľmi nízka. V piatok sa na záverečné hodnotenie dosiahnutého pokroku dostavilo 44 účastníkov kurzu, z toho 41 môžeme označiť za zdatných alebo takmer zdatných plavcov. Viacerým sa podarilo zaplávať 300 alebo 150 m. Tretiakom za úspešné absolvovanie plaveckého kurzu blahoželáme. ( M.P.)

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

   

   Riaditeľka Základnej školy, Slatinská 3, Beluša  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   p o s k y t u j e

   z organizačných dôvodov (Testovanie 5 - 2018) žiakom VI. – IX. ročníka Základnej školy, Slatinská 3,  v Beluši  riaditeľské voľno dňa 21. novembra  2018 (streda).

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať (pre žiakov VI. – IXI. ročníka) vo štvrtok 22. novembra 2018.

  Odôvodnenie:

   V čase od 8.00 do 12.50 hod. sa uskutoční   testovanie žiakov V. ročníka – Testovanie 5 – 2018, z tohto dôvodu nebude možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov VI. – IX. ročníka.

  Žiaci I. –IV. ročníka sa učia podľa  rozvrhu.

 • Informácie k Testovaniu 5 -2018

  Informácie k Testovaniu 5 -2018

  Všeobecné informácie k testovaniu

  Aj v školskom roku 2018/2019 je celoplošné testovanie žiakov piateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.  Žiaci pri odpovediach používajú odpoveďové hárky, ich vzory sú uvedené na stránke NUCEM (http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 ). 

  Testovanie 5-2018

  Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením /ZZ/.

  Testované predmety:

  1. Matematika /učivo 1.stupňa, 30 úloh, 60min trvá test /
  2. Slovenský jazyk a literatúra /učivo 1.stupňa, 30 úloh, 60min trvá test/

  Povolené pomôcky sú len písacie potreby /modré pero, nesmie byť gumovacie, resp. atramentové/. Pomocné papiere dostanú na bočné výpočty z matematiky.

  Žiaci 5.ročníka budú  informovaní  prostredníctvom učiteľov matematiky a slovenského jazyka a literatúry o priebehu testovania. Ďalšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

 • Ako žiaci zo ZŠ Beluša navštívili vlastivedné múzeum

  Ako žiaci zo ZŠ Beluša navštívili vlastivedné múzeum

  (tlačová správa)

   

  V pondelok 22. 10. 2018 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, uskutočnilo podujatie pre žiakov zo ZŠ Beluša. 

  Program bol rozdelený do 3 blokov. Počas prvého im botanička múzea s pomocou powerpointovej prezentácie priblížila svet liečivých byliniek. Deti oboznámila s najznámejšími druhmi liečivých rastlín rastúcich v našom okolí, i pestovaných v záhradách,  ich liečivými účinkami a spôsobmi použitia. Prednáška bola obohatená i o ochutnávku bylinných čajov, kde sa deti pokúšali determinovať liečivé rastliny chuťou a vôňou.

  Po krátkej prestávke si deti vypočuli prednášku pani riaditeľky múzea – etnologičky na tému „sakrálna architektúra“. Po jej absolvovaní sa presunuli do výstavnej miestnosti, kde si prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu od Zdenka Dzurjanina „Videl som všetky kostoly Slovenska“ v kurátorskej koncepcii Pavla Demeša. Výstava formou bannerov, fotografií a veľkoplošnej mapy prezentuje kultúrne bohatstvo sakrálnej architektúry v Slovenskej republike.

  Na záver sa žiakom venovala zoologička múzea, ktorá im odprezentovala prednášku s názvom „Život v lese“. S využitím powerpointovej prezentácie rozprávala deťom o lese a jeho funkciách, pralesoch na Slovensku či odumieraní lesov. Spolu zisťovali, že mŕtve, drevo je naopak plné života a preto je potrebné, aby bolo v lesoch ponechávané. Venovala sa i  hubám  a ich nevyhnutnosti v lesných ekosystémoch. V poslednej časti si zopakovali typických živočíšnych obyvateľov našich lesov.

  Netradičného vzdelávania sa zúčastnilo 53 detí 5. ročníka v sprievode 3 vyučujúcich.

   

  v Považskej Bystrici dňa 23.10.2018, Ing. Zuzana Čižmáriková

  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 • Pasovačka za čitateľov školskej knižnice
  26. 10. 2018

  Do galérie Pasovačka za čitateľov školskej knižnice boli pridané fotografie.

   Dňa 26. 10. 2018  boli  žiaci druhého ročníka slávnostne pasovaní za čitateľov školskej knižnice. Naším cieľom bolo hravou formou sprístupniť svet kníh pre deti, ktoré začínajú čítať. Nebolo to však jednoduché, museli splniť niekoľko podmienok. Najskôr plnili úlohy, ktoré im pripravili rozprávkové postavy Danka a Janka. Potom nasledovalo divadelné predstavenie v podaní bábkového divadla z Prešova. K príbehu O Gevenduche nakreslili veselé ilustrácie. Novopasovaní čitatelia si prezreli knižnicu a prelistovali zopár rozprávkových knižiek. Veríme, že sľub dodržia a v knižnici sa s nimi budeme pravidelne stretávať.  (A.F.)

 • Deň jablka - 25. október
  25. 10. 2018

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

  Jabĺčkom sa bolo treba preukázať pri vstupe do budovy školy. Jabĺčka sa kreslili, krájali, gúľali. S jablkami sa počítalo aj cvičilo. O jablkách sa písali vety aj celé básničky a to nielen po slovensky. Z jabĺk sa stali modelky pre fotografov. Napokon sa chutnali všakovaké lahodné a voňavé jablkové dobroty. Takýto bol Deň jablka v našej škole.  (M.P.)

 • Kde bolo, tam bolo ... vznikla raz jedna republika

  Kde bolo, tam bolo ... vznikla raz jedna republika

  (prednáška k 100. výročiu vzniku ČSR)

   

  Blížiace sa výročie vzniku Československej republiky bolo podnetom k uskutočneniu prednášok mapujúcich udalosti spred sto rokov, ktoré významne ovplyvnili politický a spoločenský vývoj na našom území.
   

  Prednáška pod záštitou Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila dňa 17. októbra 2018 pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka Základnej školy v Beluši. Dvoch po sebe idúcich prednášok sa zúčastnilo spolu 109 detí a 6 pedagógov.
   

  Prezentácia historičky Mgr. Lenky Abaffyovej, PhD. bola zameraná na hlavné postavy zahraničného odboja (M. R. Štefánik, T. G. Masaryk), formovaniu „československej“ identity doma i v zahraničí, ako aj dedičstvu tzv. prvej republiky. Zámerom prednášky bolo poukázať na dobrodružstvo dejín, teda na to, ako môžeme osobnou angažovanosťou a občianskou aktivitou i my tvoriť „veľké dejiny“.
   

  Edukačný program patril do cyklu Múzeum v škole, ktorý vlastivedné múzeum realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 • Putovná výstava chemických a fyzikálnych experimentov

  9.10.2018 zavítala na našu školu Putovná výstava chemických a fyzikálnych experimentov. Jej cieľom bolo priblížiť žiakom fyziku a chémiu cez jednoduché a pritom efektívne a zaujímavé experimenty.
  Účinkujúci z občianskeho združenia Spoznávaj vedu predviedli interaktívnou formou žiakom pokusy s bežnými i menej bežnými chemikáliami, vysvetlili chemické a fyzikálne princípy na jednoduchých experimentoch. Postupne sa v telocvični vystriedali 3 skupiny žiakov 4. až 9. ročníka. Snáď aj táto akcia prispeje k väčšiemu záujmu žiakov o vedecké a technické predmety.

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Európsky deň rodičov a školy - 17. október
  17. 10. 2018

  Do galérie Európsky deň rodičov a školy boli pridané fotografie.

  Už tradičný deň, venovaný spolupráci medzi školou a rodinou, sa opäť vydaril. Dopoludnia sa na vyučovanie prišlo pozrieť približne 170 rodičov a iných rodinných príslušníkov. Ako zvyčajne, najväčší záujem mali rodičia  o otvorené hodiny v najnižších ročníkoch. Pomerne pokojnú predpoludňajšiu atmosféru vystriedali rušné popoludňajšie aktivity v dvadsiatich centrách. Mnohí ani nestihli absolvovať všetky aktivity, ktoré si naplánovali. A bolo z čoho vyberať. Šikovné ruky si mohli vytvoriť pohľadnicu, peknú dekoráciu, šperk, vymaľovať mandalu, zhotoviť originálne tričko či tekvicového svetlonosa. Športovci si posilnili svoje svaly v tréningovom a hýbajkovom oddelení. Ani bystré hlavičky nezaháľali. Mozgy dostali zabrať v pamäťovom a zmyslovom laboratóriu, v hravých a interaktívnych centrách sa všetci mohli presvedčiť, že zabávať sa dá aj na hodinách cudzích jazykov, pri výučbe chémie, fyziky či geografie a budúci novinári mali možnosť nazrieť do zákulisia tvorby školského časopisu. Po týchto náročných aktivitách účastníkom Európskeho dňa rodiny a školy prišlo vhod  občerstvenie v podobe čaju a  pochúťok, pripravených naslano aj nasladko. K príjemnej atmosfére prispela aj výstavka najkrajších zvieratiek, zhotovených z odpadových materiálov, vytvorených žiakmi a rodičmi pri príležitosti Dňa zvierat.  (M.P.)

 • Európsky deň rodičov a školy
 • Výstava stredných škôl - STREDOŠKOLÁK 2018

  Výstava stredných škôl - STREDOŠKOLÁK 2018

  Vo štvrtok, 4.10.2018 sa deviataci zúčastnili výstavy stredných škôl v Trenčíne, Stredoškolák 2018. Dvadsiaty ročník návštevníkov zaujal svojou rôznorodosťou a rušnou atmosférou. Našli sme tu stánky stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja. No nás prevažne zaujímali tie z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, Púchova, Považskej Bystrice a napokon z Pruského a Lednických Rovní. O zábavu sa postaral sprievodný program v podobe vystúpenia mažoretiek, vyrábanie ozdobných čeleniek, spev, či meranie tlaku. Previerku osobnostných schopností, záujmov a predpokladov budúcich stredoškolákov zabezpečovalo mobilné kariérové centrum z Trenčína.  V autobuse vládla dobrá nálada a vytvoril sa tu priestor aj na vzájomné vymieňanie dojmov z výstavy. Touto cestou by sme radi poďakovali organizátorovi TKS za poskytnutie autobusovej dopravy zadarmo.

strana: